Výměna zapalovacích svíček

 

 

Interval výměny zapalovacích svíček

  Velmi diskutované téma. Někteří tvrdí, že výměnný interval svíček udává výrobce motoru, jiní tvrdí, že jej udává výrobce svíčky. A kde je pravda???  Pravda je taková, že výměnný interval udává výrobce zapalovací svíčky.   Ovšem má to jedno „ALE“. Interval udávaný výrobcem zapalovací svíčky smíte dodržet pouze v případě, že zapalovací svíčka je pro daný typ motoru schválená a pokud ji (= svíčku potažmo motor, v němž pracuje) používáte standardním způsobem.

 Tedy pokud použiji do motoru schválenou zapalovací svíčku, u níž je jejím výrobcem uvedený výměnný interval 30.000 km, mohu tolik kilometrů skutečně bez obav svíčku používat, pokud motor, v němž je osazena, používám standardním způsobem (LPG není standardní způsob!!! – viz níže). Ovšem pokud použiji jinou, například „tuningovou“ svíčku do motoru, do nějž schválena není, pak nejen, že pravděpodobně nevydrží deklarovaný výměnný interval, ale dokonce hrozí, že vydrží méně než svíčka doporučená. V některých případech se klidně může stát, že v důsledku experimentálního osazení neschváleného typu svíčky může dojít k poruše či poškození zapalování, zvýšení emisí výfukových plynů nad přípustnou mez či dokonce ke kolapsu motoru či jeho příslušenství (např. katalyzátoru).

   Interval výměny zapalovacích svíček souvisí s konstrukcí jiskřiště zapalovací svíčky a použitými materiály. Obecně platí, že víceelektrodové svíčky a svíčky s elektrodami z ušlechtilých kovů (platina, ytrium apod.) mají vyšší interval výměny než svíčky jednoelektrodové. Interval výměny je vždy uveden v typovém listu katalogu výrobce svíčky.

 Z tohoto odstavce tedy pro uživatele vyplývá, že je vhodné používat pouze schválený typ zapalovacích svíček a spolehnout se na deklarované vlastnosti a výměnný interval. Experimenty rozhodně nejsou na místě, může se to v některých případech hodně nevyplatit a investice za poškozené části zapalování nebo příslušenství motoru (např. katalyzátor výfukových plynů) jsou nemalé.

  Výměnný interval svíček byste měli přizpůsobit i provoznímu a technickému stavu motoru. Interval výměny je stanoven pro zapalovací svíčky pracující v motorech v optimálním stavu. Čím je motor starší a jeho technický stav horší, tím se podmínky pro práci zapalovacích svíček zhoršují. Proto je vhodné měnit u starších motorů svíčky dříve, než se dosáhne intervalu výměny. Může se stát, že i před pravidelnou výměnou nastanou potíže. Dalším signálem pro výměnu či minimálně kontrolu svíček (bez ohledu na jejich výměnný interval) je škubání motoru při akceleraci nebo zhoršené starty. Toto však může být i projevem špatného stavu vysokonapěťových kabelů, koncovek kabelů nebo závady zapalovacího systému

 

Diagnostika závod.jpg 

Zapalovací svíčky pro LPG

Zapalovací svíčky používané v motorech na plyn podléhají vyššímu opotřebení než je tomu u benzínových motorů. Proto je nutné vyměňovat tyto svíčky v kratším intervalu než při porovozu na benzín. Motor vyžaduje pro provoz na LPG jiné zapalovací svíčky s přizpůsobenými vlastnostmi. Firma provádějící přestavbu na LPG či servis vozidla již provozovaného na plyn by Vám měla poradit jaké zapalovací svíčky vybrat a jak často je nutné je měnit..

Rozdíly mezi motory na benzín a na plyn:

V důsledku přestavby z benzinu na plyn vzniká pro motory několik zvláštností:

  • Směs LPG vyžaduje pro ionizaci směsi a tím umožnění přeskoku jiskry vyšší zapalovací napětí než benzin. Zatímco je v motoru při pohonu benzinem potřebné "přeskokové" napětí např. 14 kV, bude za stejných podmínek při provozu s plynem potřebné pro spolehlivé zapálení směsi napětí 16 - 18 kV.

  • Při provozu na LPG vznikají ve spalovacím prostoru vyšší pracovní teploty.

  • Vyšší zapalovací napětí a vyšší pracovní teplota ve spalovacím prostoru vedou k rychlejšímu opotřebení elektrod.

  • Jak je patrné z níže uvedeného grafu - dochází také k poměrně výraznému opoždění okamžiku zážehu směsi - tedy v podstatě k zmenšení "předstihu bodu zážehu" což má za následek výrazné snížení výkonu motoru. Vzhledem k oktanovému číslu LPG(až 110 Okt) motor potřebuje naopak větší předstih než je nastaven na benzín aby motor správně pracoval bez znatelného poklesu výkonu.

  • Jev pozdního zážehu směsi daleko za HÚ vlivem zvýšení přeskokového napětí při použití nesprávných zapalovacích svíček na LPG také způsobuje extrémní tepelnou zátěž zejména výfukových ventilů, ale i celé výfukové soustavy včetně katalyzátoru.

    Video návod výměny Svíček

     


Řadit podle:
Filtr dostupnosti
Výběru neodpovídá žádná položka

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace